[COMUNICAT] Declaració de la primera Àgora dels Moviments Socioambientals del Besòs

Al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, els Departaments de Territori i Sostenibilitat, d’Indústria i de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Àrea Metropolitana de Barcelona,el Consorci del Besòs, els Ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac i Badalona:

 

Declaració de la primera Àgora dels Moviments Socioambientals del Besòs

Vers un acord social per l’aigua davant el canvi climàtic, en defensa dels nostres rius i aqüífers, i d’una gestió pública i democràtica de l’aigua; renaturalitzem la Conca del Besòs 

 

El passat dissabte 14 de novembre es celebrava la primera Àgora dels Moviments Socioambientals del Besòs per denunciar que a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) patim greus problemes de sanejament de l’aigua i degradació dels ecosistemes associats al riu Besòs.

 

La construcció massiva a les conques del Besòs i del Llobregat -aprovada al Pla General Metropolità franquista de 1976 i que continua amb la mateixa inèrcia creixentista fins a dia d’avui- ha comportat que el sanejament de l’aigua de l’AMB sigui insuficient amb les infraestructures actuals. Les deficiències es fan especialment paleses els dies de pluja, quan les depuradores sovint col·lapsen i les aigües contaminades, amb fecals i sòlids grans  de tota mena, s’estenen per la conca i a través de sobreeixidors són abocats al mar sense tractament adequat.

 

El 2010 les Nacions Unides van reconèixer El Dret Humà a l’Aigua i el Sanejament (DHAS). Aquest dret contempla 5 dimensions que s’han de respectar pel seu gaudi: accessibilitat, disponibilitat, assequibilitat, qualitat i adequació cultural. A l’AMB, l’empresa gestora del cicle integral de l’aigua, Aigües de Barcelona -controlada per la multinacional Agbar/Suez- vulnera la dimensió de qualitat relativa al dret al sanejament. A les conques del Besòs i del Llobregat patim episodis de contaminació de les masses d’aigua natural per culpa d’un sistema de sanejament molt insuficient, amb conseqüències desastroses pels ecosistemes. 

 

L’empresa inverteix en grans campanyes publicitàries anunciant l’eficiència de la seva gestió, però la realitat és que en ple segle XXI a l’AMB no comptem amb una xarxa de clavegueram dual que separi les aigües de pluja de les residuals. El sistema unitari actual no respon a les necessitats de sanejament i qualitat del servei. L’obsolescència o infradimensionament del col·lector-interceptor de Llevant, del Barcelonès Nord, provoca vessaments d’aigües fecals a mar cada cada vegada amb més freqüència, i que son visibles sense haver plogut. A tot això, cal sumar l’impacte econòmic i ambiental de les enormes pèrdues de la xarxa d’aigua potable. Al Besòs, l’empresa tampoc inverteix en infraestructures. Les depuradores no tenen un sistema terciari de depuració i l’estació de bombament de la desembocadura del Besòs no compta amb un sistema de desodorificació. 

 

Tots aquests problemes se sumen a la sobreexplotació i contaminació dels aqüífers amb  purins, pesticides i fertilitzants, a la contaminació fecal per les filtracions del clavegueram i als desastres ecològics que suposen els vessaments industrials puntuals com el causat per l’empresa DITECSA SA,  a Montornès del Vallès el desembre de l’any passat. L’Àgora denunciem els vessaments d’aigües industrials al riu Besòs procedents de la Central Tèrmica de Cicle Combinat (Endesa Generación SA) i la incineradora TERSA, que arrosseguen biocides, greixos, dissolvents, desincrustants i agua de refrigeració de les escòries, amb una temperatura i un pH que afecten greument la qualitat química i biològica del tram final del riu.

 

Per tot plegat, l’Àgora del Besòs instem a totes les administracions competents a prendre totes les mesures que estiguin al seu abast per tal d’evitar la contaminació constant de les aigües del Besòs, dels seus aqüífers, de les aigües litorals i platges, de la contaminació atmosfèrica, dels sòls i ecosistemes associats

 

Els instem, també, a la implementació d’una moratòria urbanística per tal d’aturar la imminent proliferació de promocions que impliquen un creixement desmesurat i comporten uns increments de la incapacitat de sanejar les aigües, de la contaminació atmosfèrica, de la impermeabilització del sòl i de la destrucció dels espais públics i naturals. L’única actuació acceptable és la renaturalització de la conca del Besòs. Cal tenir en compte que el riu Besòs no pot cumplir la funció subsidiaria d’espai verd i esbarjo de qualitat, que la ciutadania no troba a les seves ciutats per la priorització de la promoció immobiliària sobre la preservació dels espais verds de qualitat que garanteixin la biodiversitat i un ambient saludable, i que conformin una barrera natural que contraresti la contaminació urbana que patim.  

 

Fem una crida a les forces polítiques que ens governen perquè facin tot el possible per incorporar a la legislació catalana i estatal normatives que evitin falsedats, tan perilloses per al medi ambient, com la promoció de tovalloletes incorrectament qualificades com a “biodegradables” o la fabricació de productes de plàstic d’un sòl ús. És imprescindible aturar el consum desenfrenat davant la incapacitat de gestionar les tones i tones de residus que causen la contaminació de l’aire, del sòl, dels rius i del mar.   

 

Finalment, l’Àgora del Besòs anunciem l’inici d’un procés, de la mà dels grups socioambientals de la Conca del Llobregat,  per a la celebració d’un Parlament Ciutadà Metropolità com a eina d’incidència metropolitana. L’objectiu és la validació de propostes que instin les administracions competents a prendre les mesures necessàries envers la justícia social i la regeneració ambiental i ecològica de les zones humides, dels marjals, dels aiguamolls, dels boscos de ribera i dels aqüífers, que tan urgentment requereixen la conca del Besòs, la conca del Llobregat i el Pla Metropolità de Barcelona.

 

Totes aquestes demandes les fem avui, 19 de novembre, Dia Mundial del Sanejament de l’Aigua. Data clau per conscienciar sobre la importància del sanejament de l’aigua. Avui dia, 2.300 milions de persones no tenen accés a serveis bàsics de sanejament. Uns 1.000 nens i nenes moren cada dia per la falta d’aigua potable i d’un sanejament adequat. 

 

Entitats i organitzacions que firmen la declaració: 

 • Aigua és Vida
 • Aire Net
 • Associació per la defensa del Corredor-Montnegre i el Baix Montseny
 • Associació de Persones afectades per Productes Químics i Radiacions Ambientals i altres Síndromes de Sensibilització Central (APQUIRA)
 • Associació Veïnal Sant Joan Baptista
 • Associació de Veïns i Veïnes del barri del Besòs
 • Associació de Veïns i Veïnes del barri del  Maresme de Barcelona
 • Associació La Xopera de Sant Fost de Campsentelles
 • Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres 
 • Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient del Garraf (APMA)
 • Ateneu de Gallecs
 • Badalona Mar
 • Badalona pel Clima
 • Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS)
 • Ecologistes en Acció
 • Espai Besòs
 • Els Verds de Badalona
 • Federació d’Associacions de Veïns i veïnes de Santa Coloma de Gramenet (FAVGram)
 • La Horda
 • La Forja Badalona
 • La Marea Verde SAB
 • Mollet pel Futur
 • Montcada Som-Rius
 • Montgat Net
 • Moviment per l’Aigua Pública i Democràtica a l’AMB
 • Parlament Ciutadà
 • Platoniq
 • Plataforma d’Entitats i Veïns/es de la Mina
 • Plataforma Alternativa a l’Abocador de Cruïlles (PAAC)
 • Plataforma per la conservació de les Tres Xemeneies de Sant Adrià
 • Plataforma per a la Defensa de Gallecs
 • Plataforma Tanquem Can Mata
 • Rebel·lió o Extinció Gramenet
 • SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet
 • Stop Crematori SAB
 • Taula de l’Aigua de Mollet
 • Viu la Riera
 • Salvem el Calderí

 

Per més informació, contactar amb:

Alex Ovejero (La Marea Verde SAB) 637 181 389 

Eva Marquez (Badalona Mar) 654 75 78 22 

Silvina Frucella (AireNet) 634 60 88 97  

Dante Maschio (Moviment per l’Aigua Pública i Democràtica) 640 79 70 90        

 

RECULL DE PREMSA 

Badalona Tres60 (23/11/2020, a partir del minut 54:40). http://bdncom.alacarta.cat/badalona-tres60/capitol/23-de-novembre-de-2020-tres60 

Diari de Badalona (23/11/2020). Badalona Mar se suma per renaturalitzar la Conca del Besòs 

Betevé (20/11/2020). 30 entitats demanen solucions urgents contra la contaminació del riu Besòs 

Badalona Notícies (20/11/2020, a partir del minut 17:48). http://bdncom.alacarta.cat/informatiu/capitol/19-de-novembre-de-2020-vespre 

La República (19/11/2020). Entitats ecologistes de la conca del Besòs reclamen un acord social per frenar-ne la contaminació 

La Vanguardia (18/11/2020). Cuarenta entidades exigen una moratoria urbanística y descontaminar el Besòs 

Punt Vallès (18/11/2020). Entitats ecologistes de la conca del Besòs insten a impulsar un acord per frenar la contaminació

Som Sant Fost (18/11/2020). Entitats ecologistes de la conca del Besòs reclamen un acord social per frenar-ne la contaminació