Per què hem de parlar de sostenibilitat?

Per garantir el Cicle Integral Urbà de l’Aigua a tota l’AMB hem d’assegurar la sostenibilitat del medi que ens nodreix.

Com a ciutadania no només exigim l’acompliment dels diferents marcs normatius, sinó que també volem participar en la construcció i seguiment de polítiques de sostenibilitat. Poques vegades hem tingut l’oportunitat de decidir sobre quines són les fonts de les quals ens abastim, el seu estat ecològic i la qualitat de les aigües que retornem al medi.

Garantia d’abastament i sanejament

Les principals fonts d’abastament de l’AMB són els rius Llobregat, Ter i Besòs. Les conseqüències d’una elevada densitat poblacional, turisme i indústria posen en perill la garantia d’abastament. La contaminació provinent d’aquests sectors perjudica la qualitat dels ecosistemes aquàtics i la salut pública.

El Canvi Climàtic, l’alteració del règim de precipitacions i la disminució de les masses d’aigües, molt presents en un context de clima mediterrani, afecten directament sobre la garantia d’abastament i sanejament a l’AMB.

Què proposem?

Les solucions per garantir l’abastament, sanejament i la sostenibilitat de la gestió integral de l’aigua passen per repensar les polítiques locals, autonòmiques i estatals que tenen a veure amb la planificació hídrica.

Quan se’ns escolta, l’interès pel bé comú prima. N’és exemple l’Acord pel Ter on la ciutadania hem exigit repensar el model d’abastament d’aigua de l’AMB per reduir la pressió ambiental de la conca del Ter. Durant la sequera de 2008, la ciutadania també vam fer els deures assolint un consum a les llars de 107,5 litres per persona i dia, un dels consums més baixos de la Unió Europea.

La gestió municipal de l’aigua ha de respondre als criteris de sostenibilitat ja que l’estat dels rius hi està en joc. Donat que la gestió actual respon a l’interès privat, en volem una de pública i democràtica que atengui als grans reptes mediambientals, assegurant l’abastament i sanejament per a totes les persones.

Volem una gestió integrada al territori que tingui en compte el replantejament de les infraestructures i l’ús de recursos alternatius, així com el replantejament de la relació de la nostra societat amb el canvi climàtic i el canvi global des d’una perspectiva horitzontal, transparent i democràtica.

Més informació? No dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres, t’atendrem amb molt de gust!